Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető weboldalunkon, arról letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: http://www.minimalbaby.hu/aszf

 

 1. A SZOLGÁLTATÓ

 

1../ A www.minimalbaby.hu online áruházat/webshopot az AV Trade Kft. üzemelteti (továbbiakban: Szolgáltató)

2./ A Szolgáltató székhelye: 9026 Győr, Mayer Lajos utca 36.

3./ A Szolgáltató átvételi pontja: 9026 Győr, Mayer Lajos utca 36.

4./ A Szolgáltató adószáma: 28765413-2-08

5./ A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 08-09-032223

6./ A Szolgáltatót nyilvántartásába vette: Győri Törvényszék Cégbírósága

7./ A Szolgáltató számlavezető bankja és bankszámlaszáma: MBH Bank Nyrt. 50453049-10005659

8./ A Szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően csomagküldő tevékenységet folytathat.

 1. VEVŐ

1./ Vevő, aki szolgáltatást igénybe veszi, megrendelést ad le. (továbbiakban: Vevő)

 • A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

1./ A megrendelések leadása a www.minimalbaby.hu oldalon keresztül történik.

A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vevő részére.

2./ A megrendelés leadása regisztrációhoz nem kötött. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal a rendelés leadásakor megadott felhasználói adatok (számlázási, szállítási adatok stb.) valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

3./ A Vevőnek lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. a Vevő a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. Vevő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. Amennyiben Vevő további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. A kosár „megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.
 

A termék vagy termékek kosárba helyezését követően átvételi és fizetési mód választandó. Az adatok megadását követően Vevő a ”megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Vevő be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Vevő a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. 

 

 A “Rendelés leadása” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz. Az ajánlattétellel egyidejűleg  a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Vevő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. A megrendelés akkor tekintendő érvényesnek, ha a Szolgáltató a megrendelés leadását követő 48 órán belül visszaigazolja a megrendelést. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termék megnevezését és darabszámát, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a Szolgáltató 48 órán belül nem igazolja vissza a megrendelést, akkor a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a számlázási és szállítási adatok rögzítésére, esetleges módosítására.

4./ A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

5./ A www.minimalbaby.hu oldalon az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Amennyiben akció/leértékelés kerül bevezetésre a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról/leértékelésről és azok pontos időtartamáról, feltételeiről.

6./ A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges, valóságos kinézete miatti különbözőség miatt. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit.

7./ A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a Szállítási és Fizetési feltételek részben rögzítettek szerint leszállítsa. A Szolgáltató felhívja a Vevő figyelmét, hogy a kiszállítás során a Szolgáltató környezettudatos csomagolásra törekszik, így előfordulhat, hogy újrahasznosított csomagolóanyagokat és dobozokat használ a termékek kiszállítása során, ezzel is óvva környezetünket és fenntartható gazdaságunkat.

 

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

1./ A megrendelések feldolgozása 08:00-16:00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

2./ Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 5 munkanapon belül (ha a termék készleten van). Ha a termék nincs raktáron, akkor 4-6 hét is lehet.

3./ Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

4./ Abban az esetben, ha a Szolgáltató vállalkozás és vállalja a dolog Vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vevőre, ha a fuvarozót a Vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Szolgáltató ajánlotta.

5./ A felek eltérő megállapodásának hiányában, a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot.

6./ A Szolgáltató késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha Szolgáltató a Vevő által meghatározott póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

7./ A Vevő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

– a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

– a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

8./ Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul írásban a Vevő által megadott e-mail címen tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni a Vevő által írásban megadott bankszámlaszámra. 

 

 1. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS JOGÁNAK GYAKORLÁSA

1./ A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül.

2./ A Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

3./ A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

4./ Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók.

5./ Személyes átvételre Győrben előre egyeztetett helyszínen és időpontban van lehetőség. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

6./ Elállás esetén a terméket a Vevő saját költségén küldi vissza a Szolgáltató székhelyére és haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaérkezésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a visszaküldött termék vételárát. Szállítási díjat elállás esetén a Szolgáltató nem téríti vissza, kizárólag a visszaküldött termék árát téríti meg a Vevőnek. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát kizárólag akkor téríti vissza a Szolgáltató, ha a Vevő a terméket visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe a Szolgáltató. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.

7./ A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban meghatározott esetekben, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyre szabtak. Szolgáltatónak joga van követelni az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

8./ Ha a Vevő webshopon szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

 1. A TERMÉK HIBÁJA

1./ A megrendelt termék hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

1.2./ A kellékszavatossági igény érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.

A Vevő arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

1.3./ A Vevőt terheli az érdekmúlás érdemi bizonyítása. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevőnek kell viselnie. Ez alól kivétel, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

1.4./ A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényt már nem érvényesíthet.

1.5./ A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

2./ A Vevő jogosult a kellékszavatosság helyett termékszavatossági igényt érvényesíteni. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését/ kijavítását igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak elegendő egy okot bizonyítania.

3./ Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

4./ Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

4.1./ A jótállás időtartama:

 1. a) 10.000-Ft elérő, de 100.000,-Ft összeget meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
 2. b) 100.000,-Ft összeget meghaladó, de 250.000-Ft összeget meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
 3. c) 250.000,-Ft eladási ár felett 3 év.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

4.2./ A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

4.3./ A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

4.4./ A Vevő a jótállási igénye alapján az alábbiak szerint a jogosult választani:

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

4.5./ Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

4.6./ A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha kiderül, hogy nem javítható a termék

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.  

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

4.7./ A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

4.8./ Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. 

4.9./ Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

4.10./ Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

5./ A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) mindig a legpontosabbak szerepeljenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0,-Ft vagy 1,-Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. Kivételt képeznek ez alól az akciók/leértékelések keretében meghirdetett ajándéktermékek.

Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) rögzített rendelkezések irányadók.

6./ A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

 • A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

1./ A Szolgáltató (azaz a vállalkozás) és a Vevő (azaz a Fogyasztó) közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Vevő hátrányára nem térhet el. 

2./ A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

3./ A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Ptk. 6:166.§-a alapján a Szolgáltatót terhelik.

4./ A Szolgáltató a Vevő által részére bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

5./ A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére kell bocsátani.

6./ Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Vevőt haladéktalanul köteles tájékoztatni a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Vevő előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

 • SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK 

1./ Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az alábbi szállítási módoknak többletköltsége lehet, melyet a termékek ára nem tartalmaz.

2./ Bizonyos esetekben egyes fizetési módok nem érhetőek el adott szállítási módok esetén.

3./ Rendelés kapcsán az alábbi szállítási módok állnak rendelkezésre: 

(Az alábbi szállítási módok, mint szolgáltatások kizárólag Magyarországon érhetőek el.)

3.1./ FOX POST szállítás automatába és házhozszállítással az alábbiak szerint történik:

A Vevő a vásárláskor a csomagot kérheti FOXPOST szállítással automatába, így sorban állás és futárra való várakozás nélkül veheti át a rendelését. A FOXPOST csomagautomaták segítségével egyszerűen, időtakarékosan és kényelmesen veheti át a Vevő az online rendelt termékeket, összekötve a napi bevásárlást a csomagátvétellel. Mindezt ott, ahol a Vevőnek éppen útba esik.  A FOXPOST okos automatáit számos helyen megtalálja a Vevő, így a hozzá legközelebbi automatába kérheti a csomag elhelyezését. Ha a Vevő automatába kéri a csomag szállítását azzal a környezet is kíméli, hiszen a futárnak nem kell házhoz szállítania a csomagot.

A Vevőnek utánvétes fizetési mód az áru értékét a csomag átvételekor a FOXPOST termináloknál bankkártyával kell kifizetnie.

 

Díjak:

Abban az esetben, ha a Vevő FOXPOST automatába kéri a csomag szállítását annak költsége egységesen minden méretre vonatkozóan bruttó 990,-Ft.

Amennyiben a Vevő FOXPOST házhozszállítással kéri a csomag kiszállítását a szállítás költsége a csomag méretétől és az automatáktól függően az alábbiak szerint alakul:

 

MÉRET

AUTOMATA

BELTÉRI

AUTOMATA KÜLTÉRI

KG

DÍJ

XS

4,5cm x 36 cm x 53 cm

8,5cm x 19cm x 61 cm

max. 5 kg

1.600,-Ft

S

11,5 cm x 36 cm x 61 cm 

 

max. 15 kg

1.600,-Ft

M

19,5 cm x 36 cm x 61 cm 

 

max. 25 kg

2.200,-Ft

L

37,5 cm x 36 cm x 61 

 

max. 25 kg

2.900,-Ft

XL

60 cm x 36 cm x 61 cm 

 

max. 25 kg

2.900,-Ft

 

Kiszállításos megrendelések esetén a FOXPOST által alkalmazott szállítási költséget számol fel a Szolgáltató.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor, -házhozszállítás esetén a kézbesítő előtt- szíveskedjék megvizsgálni, és amennyiben sérülést észlel, vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot. Amennyiben eltérést talál a számlázott és a szállított tételek között, esetleg az áru sérült, kérjük, az alábbi e-mail címen (lntgroupkft2017@gmail.com) vagy telefonszámon (+36/30 717-7509) jelezze munkatársunknak. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon 8:00-17:00 óra közötti időszakban történik.  

3.2./ Személyes átvétel:

A Vevőnek lehetősége van csomagját személyesen átvenni a Szolgáltatóval előre egyeztetett helyszínen Győr városán belül. A csomag előre egyeztetett időpontban vehető át. A személyes átvételnek többletköltsége nincs.

Személyes átvétel esetén elérhető fizetési módok és azok költségei

 • előre utalás
 • készpénz

4./ Rendelése kapcsán az alábbi fizetési módok közül választhat:

4.1./ Bankkártyás fizetés:

A Vevőnek lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. A Vevő a megrendelés ellenértékét egyszerűn, bankkártyája segítségével is teljesítheti.

A bankkártyás fizetéshez elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.
Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013
Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.
A Norton-Symantec tanúsítványa igazolja, hogy a fizetés 256 bites titkosítással történik. 

4.2./ Utánvét:

Ha utánvét szolgáltatásunkat választja, akkor a megrendelt termékeket kizárólag átvételkor kell kifizetnie a futár részére, automatába.

Amennyiben a szállítási és fizetési módok részleteivel kapcsolatban bővebb információra lenne szüksége, keressen minket elérhetőségeink egyikén vagy írjon Nekünk. 

4.3./ Átutalás:

Vevő a megrendelt termék ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően a Vevő jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

 1. VITARENDEZÉS

1./ Szolgáltató kijelenti, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy Vevő részére megfelelő szolgáltatást nyújtson, azonban jogszabályi kötelezettségének eleget téve az 524/2013/EU rendelet alapján tájékoztatja Vevőt, hogy az online vásárolt termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan online vitarendezéssel élhet.

2./ Az online vitarendezési fórum igénybevételéhez kérjük, hogy látogasson el az http://ec.europa.eu/consumers/odr oldalra.

3./ Szolgáltató tájékoztatja Vevőt arról is, hogy minden esetben törekszik arra, hogy az esetleges vitás ügyeket békés tárgyalások útján kezelje. Ha a tárgyalások kezdetétől számított ésszerű határidőn belül a Felek nem tudnak közös megállapodásra jutni, akkor megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes bírósághoz, törvényszékhez vagy a helyi békéltető testülethez fordulnak jogorvoslatért.

4./ A Szolgáltató területe szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: +36/96 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: www.gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

5./

Szolgáltató tájékoztatja Vevőt panaszával a jogi eljárásokat megelőzően a Szolgáltató online ügyfélszolgálatához fordulhat az minimalbaby2021@gmail.com e-mail címen.

6./ Kérjük, hogy a panaszlevélbe tüntesse fel megrendelésének azonosítóját, a panasz tárgyát, a megoldási javaslatot és elérhetőségeit egyaránt. Szolgáltató tájékoztatja Vevőt, hogy telefonon kizárólag általános információkat közöl a vitarendezéssel, panaszkezeléssel kapcsolatban. Szolgáltató kijelenti, hogy kizárólag írásban e-mailben vagy postai levél formájában benyújtott panasz ügyeket áll módjában kivizsgálni a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül. Szolgáltató kijelenti, hogy a panaszkezelés kivizsgálását követően írásban tájékoztatja Vevőt a megoldási javaslatairól és a panaszkezelés vagy panasz rendezés további lehetséges lépéseiről.

 

 1. SZERZŐI JOGOK

1./ Figyelemmel arra a tényre, hogy a www.minimalbaby.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.minimalbaby.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

2./ A www.minimalbaby.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

3./ A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

4./ Tilos a www.minimalbaby.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.minimalbaby.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

5./ A www.minimalbaby.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

6./ Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000,-Ft, illetve szavanként bruttó 10.000,-Ft. Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.  

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ Szolgáltató rendszere a Vevő aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatók össze a Vevő által a megrendeléskor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a megrendeléskor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által a megrendeléskor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállók. Vevő feliratkozhat a www.minimalbaby.hu oldalon a Szolgálttó hírlevelére. Vevő önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Vevő részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küldhet, továbbá köteles törölni a Vevő adatait a hírlevélre feliratkozott Vevők adatai közül.

Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Vevő álláspontját tükrözi, tartalmáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2./ A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3./ A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi – mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. 

4./ Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

5./ Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Szolgáltató kijelenti, hogy az online áruház/webshop használata kapcsán felmerült technikai hibákért és esetleges adatvesztésért felelősséget az adatvédelmi nyilatkozaton túl nem vállal.

6./ Szolgáltató kijelenti, hogy weboldalát osztott szerverszolgáltatáson biztosítja Vevő részére. Az online felület elérhetőségét az alábbi tárhelyszolgáltató biztosítja Szolgáltató részére: 

Az adatok kezelője a Shoprenter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A ShopRenter székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
A ShopRenter elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: info@shoprenter.hu
Cégjegyzékszáma: 09-09-020636
Adószáma: 23174108-2-09
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Telefonszámai: (+36 1) 234-5011
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-76245.

7./ Szolgáltató kijelenti, Vevő pedig elfogadja, hogy a szolgáltatás igénybevétele kapcsán szolgáltató a 2010/45/EU rendelet és az ÁFA törvény értelmében Vevő részére a termékek vagy szolgáltatások ellenértékéről elektronikus számlát állít ki. Vevő hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a részére elektronikus számlát állítson ki és, hogy azt megküldje a rendelési e-mail címre. Vevő jelen pontot különösképp elfogadja az oldalon történő rendelése kapcsán.

8./ Jelen ÁSZF hatályos: 2023. október 01. napjától a visszavonásig és/vagy módosításáig.

Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadók.

 

…………………………………………

Fülöp Gábor